11 มกราคม 2564

โควิด-19คืออะไร?

 


Coronavirus คืออะไร

Coronavirus คือ
Coronavirus(nCoV)หรือที่เรียกกันว่า “โควิด-19” เป็นนกลุ่มไวรัสที่มีหนามแหลม คล้ายมงกุฎ
บนพื้นผิวของมัน เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ และอาจรุนแรงถึงชั้นเสียชีวิต 
และกลายพันธุ์ทำให้ติดต่อจากคนสู่คนได้

การติดเชื้อ Coronavirus
สามารถติดต่อได้หลายทา เช่น การสัมผัสน้ำมก น้ำลาย เสมหะ
รวมถึงการหายใจร่วมกับผู้ป่วย

ระยะฟักตัว
1-14 วัน

อาการ
- ไข้สูง (สูงกว่า 101F หรือ 38.3C)
- หายใจลำบาก
- ไอ
- ไม่สามารถรับกลิ่นหรือรสชาติต่างๆได้
- หรือ ไม่แสดงอาการแต่เป็นพาหนะ สามารถแพร่เชื้อได้

วิธีการป้องกัน
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอลล์ 70%
- ใส่แมส ปิดปากและจมูก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณพื้นที่สาธารณะ
- หลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด,มีผู้คนจำนวนมาก,อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2เมตร
- ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ตามจุดต่างๆ ด้วยวิธีการเช็ดทำความสะอาด,พ่นฆ่าเชื้อ

การฆ่าเชื้อ
- เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆอยู่เสมอ
เช่น มือจับประตู,ราวบันได,ปุ้มกดต่างๆ,ลิฟท์,โต๊ะ,โทรศัพท์ เป็นต้น
- เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของ
  Accelerated hydrogen peroxide (0.5%)
  Benzalkonium chloride or Quat (0.05%)
  Ethyl Alcohol (70%)
  Sodium hypochlorite (0.05-0.5%)-สารฟอกขาว
  Chlorine-based product
  Povidone - iodine
  Chloroxylenol
  Isopopanol
  Iodunr in iodophor
  Hydrogen peroxide
- พ่นฆ่าเชื้อ
- อบโอโซน


แนะนำขั้นตอนการพ่นฆ่าเชื้อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น